קטלוג חלקי אלקטרוניקה אינפרא אדום

Electronic Partsקטגוריהתיאור
1N6264אלקטרואופטיקהGAAS INFRARED EMITTING DIODE
TLP550אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler Infrared Photo
TLP800אלקטרואופטיקהPHOTO-INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP800AאלקטרואופטיקהPHOTO-INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP801AאלקטרואופטיקהINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP801AFאלקטרואופטיקהINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP810אלקטרואופטיקהPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP812אלקטרואופטיקהPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP814אלקטרואופטיקהPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP818אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP824אלקטרואופטיקהPHOTO INTERRUPERS INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP825אלקטרואופטיקהPHOTO INTERRUPERS INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP830אלקטרואופטיקהINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP832אלקטרואופטיקהINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP907אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP907LBאלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP908אלקטרואופטיקהPHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTO TRANSISTOR
TLP908LBאלקטרואופטיקהPHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTO TRANSISTOR
TLP909אלקטרואופטיקהPHOTOREFLECTIVE SENSOR INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP921אלקטרואופטיקהToshiba Photoreflective sensor Infrared Phototransistor Inkjet printers ink-level monitoring
K4N33אלקטרואופטיקהPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25אלקטרואופטיקהPhotocoupler(These Photocouplers consist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25AאלקטרואופטיקהPhotocoupler(These Photocouplers consist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25GאלקטרואופטיקהPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25HאלקטרואופטיקהPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
Z86E73אלקטרואופטיקהINFRARED REMOTE CONTROLLERS
PC87334VJGאלקטרואופטיקהSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PC87334VLJאלקטרואופטיקהSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PCA84C922אלקטרואופטיקהMicrocontrollers universal infrared remote transmitter applications
PCA84C922AאלקטרואופטיקהMicrocontrollers universal infrared remote transmitter applications