קטלוג חלקי אלקטרוניקה אלפאנומריים מציג

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ICM7231אלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7231BFIJLאלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7231BFIPLאלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232אלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232BFIPLאלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
ICM7232CRIPLאלקטרואופטיקהNumeric/Alphanumeric Triplexed Display Drivers
HPDL2416אלקטרואופטיקהFour Character Smart Alphanumeric Displays
MANY254Aאלקטרואופטיקה0.54 DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAYS
MANY254Cאלקטרואופטיקה0.54 DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAYS
MIC10937אלקטרואופטיקהAlphanumeric Display Controller
MIC10937J-40אלקטרואופטיקהAlphanumeric Display Controller
DL2416Tאלקטרואופטיקה4-CHARACTER SEGEMENT PLUS DECIMAL ALPHANUMERIC INTELLIGENT DISPLAY
MDL2416Cאלקטרואופטיקה4-DIGIT, SEGMENT PLUS DECIMAL HI-REL/MILITARY ALPHANUMERIC INTELLIGENT DISPLAY WITH MEMORY/DECODER/DRIVER
MSD2012TXVאלקטרואופטיקה4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
MSD2012TXVBאלקטרואופטיקה4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
TMS320FLEXאלקטרואופטיקהWith Alphanumeric Roaming Decoder Design Manual
MSD2010TXVאלקטרואופטיקה4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
MSD2010TXVBאלקטרואופטיקה4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Military Display
HDSP2113Sאלקטרואופטיקה0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
HDSP2003LPאלקטרואופטיקה0.150"4-Character Matrix Serial Input Alphanumeric Display
PDSP2110אלקטרואופטיקה0.200"8-Character, Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display
HDSP2110Sאלקטרואופטיקה0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
PDSP2114אלקטרואופטיקה0.200"8-Character, Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display
HDSP2114Sאלקטרואופטיקה0.200" 8-Character Matrix Parallel Input Alphanumeric Intelligent Display Devices
MSD2353TXVאלקטרואופטיקהSUNLIGHT VIEWABLE .200 4-CHARACTER MATRIX SERIAL INPUT ALPHANUMERIC MILITARY DISPLAY
MSD2353TXVBאלקטרואופטיקהSUNLIGHT VIEWABLE .200 4-CHARACTER MATRIX SERIAL INPUT ALPHANUMERIC MILITARY DISPLAY
HCMS-235אלקטרואופטיקהCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-2351אלקטרואופטיקהCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-2353אלקטרואופטיקהCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display
HCMS-235XאלקטרואופטיקהCMOS Extended Temperature Range Alphanumeric Display