קטלוג חלקי אלקטרוניקה להציג

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HI7106אלקטרואופטיקהDigit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CאלקטרואופטיקהDigit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CM44אלקטרואופטיקהDigit, LCD/LED Display, Converter
HI7106CPLאלקטרואופטיקהDigit, LCD/LED Display, Converter
HI7106DאלקטרואופטיקהDigit, LCD/LED Display, Converter
ICL7106אלקטרואופטיקה31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106CM44אלקטרואופטיקה31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106RCPLאלקטרואופטיקה31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106Sאלקטרואופטיקה31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
ICL7106SCPLאלקטרואופטיקה31/2 Digit, LCD/LED Display, Converters
WS7106CPLאלקטרואופטיקהDigit LCD/LED Display Converters
LM3914אלקטרואופטיקהDot/Bar Display Driver
LM3914NאלקטרואופטיקהDot/Bar Display Driver
LM3914N-1אלקטרואופטיקהDot/Bar Display Driver
LM3914VאלקטרואופטיקהDot/Bar Display Driver
HI-8050אלקטרואופטיקהCMOS HIGH VOLTAGE DISPLAY DRIVER
HI-8050PQIאלקטרואופטיקהCMOS HIGH VOLTAGE DISPLAY DRIVER
HI-8050PQTאלקטרואופטיקהCMOS HIGH VOLTAGE DISPLAY DRIVER
M50436אלקטרואופטיקהSINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER VOLTAGE SYNTHESIZER with ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
M50436-560SPאלקטרואופטיקהSINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER VOLTAGE SYNTHESIZER with ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
M50436-589SPאלקטרואופטיקהSINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER VOLTAGE SYNTHESIZER with ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
M50436-689SPאלקטרואופטיקהSINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER VOLTAGE SYNTHESIZER with ON-SCREEN DISPLAY CONTROLLER
2SA1091אלקטרואופטיקהTRANSISTOR (HIGH VOLTAGE CONTROL APPLICATIONS PLASMA DISPLAY, NIXIE TUBE DRIVER, CATHODE TUBE BRIGHTNESS CONTROL)
2SC5002אלקטרואופטיקהSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Display Horizontal Deflection Output, Switching Regulator General Purpose)
2SC5003אלקטרואופטיקהSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Display Horizontal Deflection Output, Switching Regulator General Purpose)
2SC5041אלקטרואופטיקהVery High-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5042אלקטרואופטיקהVery High-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5043אלקטרואופטיקהVery High-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5044אלקטרואופטיקהUltrahigh-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5045אלקטרואופטיקהVery High-Definition Display Horizontal Deflection Output Applications