קטלוג חלקי אלקטרוניקה לייזרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
A1112אלקטרואופטיקהA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112NBאלקטרואופטיקהA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112NCאלקטרואופטיקהA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112PBאלקטרואופטיקהA1112 High-Power 1550 Source Lasers
A1112PCאלקטרואופטיקהA1112 High-Power 1550 Source Lasers
SY88982LMGTRאלקטרואופטיקה3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
SY88982LMGאלקטרואופטיקה3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
RLD78MRA1אלקטרואופטיקה780nm Power Lasers
24-00169אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness
SY88982Lאלקטרואופטיקה3.3V, 2.7Gbps High Current, Power Laser Driver FP/DFB Lasers
24-00170אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness
54-00210אלקטרואופטיקהDiode Lasers, Single-mode 810/830/852
24-00135אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00138אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00141אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00144אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00147אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00150אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00166אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00167אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00168אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00171אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00172אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00173אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00178אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00179אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00180אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
24-00181אלקטרואופטיקהDiode Lasers, High Brightness 0.6 to 8.5 W, 8xx nm
81663AאלקטרואופטיקהDFB Laser Fabry-Perot Lasers
63-00352אלקטרואופטיקהDiode Lasers,High Brightness 10 W, 9xx nm