קטלוג חלקי אלקטרוניקה מכפיל

Electronic Partsקטגוריהתיאור
R2658PאלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBES
MD1353אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1353אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1353PאלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MD1382אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1382אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1382PאלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
R7056אלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBES
R7400UאלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-01אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-02אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-03אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-04אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-06אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-09אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-20אלקטרואופטיקהMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
MD982אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MD983אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MD1962אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1342PאלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1342אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1352PאלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
R1924AאלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBE
R1617אלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBE
R2949אלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBE
R8520-00-C12אלקטרואופטיקהPOSITION SENSITIVE PHOTOMULTIPLIER TUBES
R8520U-00-C12אלקטרואופטיקהPOSITION SENSITIVE PHOTOMULTIPLIER TUBES
R1307-01אלקטרואופטיקהPHOTOMULTIPLIER TUBES
MH1942PאלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1942אלקטרואופטיקהUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply