קטלוג חלקי אלקטרוניקה נהגים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Aאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACPEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACSEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ACWEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ADאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEJEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEPEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AESEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AEWEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AMJEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232AMLPאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232Cאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CPEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CSEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232CWEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EJEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EPEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232ESEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232EWEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232MJEאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
MAX232MLPאלקטרואופטיקה 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
ST232אלקטרואופטיקהPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232AאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDRאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABNאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABTRאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWRאלקטרואופטיקהVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS