קטלוג חלקי אלקטרוניקה תווים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DM1623-1BL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2023-1BL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2423-1BL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM4011אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2021אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
SC4002AאלקטרואופטיקהMODULES SC4002A CHARACTERS LINES
RCM2072Rאלקטרואופטיקהcharacters lines module
RCM2090אלקטרואופטיקהcharacters lines module
RCM2090Rאלקטרואופטיקהcharacters lines module
DM1621אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
RCM2030Rאלקטרואופטיקהcharacters lines reflective character module
RCM2060Mאלקטרואופטיקהcharacters lines transflective character module with backlight
S5D5520DאלקטרואופטיקהScreen structure( columns rows),Character structure(12 dots),Character types(256 kinds color characters)
RCM2034Rאלקטרואופטיקהcharacters line reflective character module
DM1620אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM4021אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
RCM2065Rאלקטרואופטיקהcharacters lines reflective character module
RCM2050Rאלקטרואופטיקהcharacters line reflective character module
RCM7060Mאלקטרואופטיקהcharacters lines transflective character module with backlight
RCM7065Xאלקטרואופטיקהcharacters lines reflective character module
LC1611אלקטרואופטיקהcharacters line
RCM2228R-Bאלקטרואופטיקהcharacters lines module
RCM2228R-Aאלקטרואופטיקהcharacters lines module
DM2423-7HL7אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2423-7HL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM2023-7HL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HL7אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HL3אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
DM1623-7HE1אלקטרואופטיקהcharacters line Liquid Crystal Matrix Display Module
WMC1602NאלקטרואופטיקהCharacters