קטלוג חלקי אלקטרוניקה תמונה מחזירי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TLP227GAאלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP227GA-2אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP2530אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAAs Ired Photo
TLP3020אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3064אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP320אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-2אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-4אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-2אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-4אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP3502AאלקטרואופטיקהGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP351אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAAs IRED Photo
TLP3521אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3540אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−MOS
TLP371אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP372אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP421אלקטרואופטיקהPhotocoupler GaAs Ired Photo Transistor
TLP511GAאלקטרואופטיקהgaas ired photo-thyristor
TLP525GאלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP543אלקטרואופטיקהgaas ired photo-thyristor
TLP543Jאלקטרואופטיקהgaas ired photo-thyristor