קטלוג חלקי אלקטרוניקה Photodiode Array

Electronic Partsקטגוריהתיאור
KOM0622045אלקטרואופטיקה8-CHIP SILICON PHOTODIODE ARRAY VERY DARK CURRENT
G8343-11אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8343-12אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8343-21אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8343-22אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8343-31אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8343-32אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G8198-01אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode
G8198-02אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode
PNZ323BאלקטרואופטיקהPhotodiode
MXP22-CאלקטרואופטיקהMonolithic Photodiode Array-Chip
VTH2090אלקטרואופטיקהLARGE AREA PHOTODIODE
VTH2091אלקטרואופטיקהLARGE AREA PHOTODIODE
2609Bאלקטרואופטיקה2609B Broadband Photodiode Module
2609Cאלקטרואופטיקה2609C Broadband Photodiode Module
MXP4001אלקטרואופטיקהInGaAs/InP Photodiode Chips
Q62702-P128אלקטרואופטיקהSilizium-PIN-Fotodiode Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
CXA1103אלקטרואופטיקהPHOTODIODE CONVERSION AMPLIFIER
CXA1103AMאלקטרואופטיקהPHOTODIODE CONVERSION AMPLIFIER
G1746אלקטרואופטיקהGaAsP photodiode
TEMD5000אלקטרואופטיקהSilicon Photodiode
MID-86414אלקטרואופטיקהPACKAGE PHOTODIODE
MID-86416אלקטרואופטיקהPACKAGE PHOTODIODE
G9128אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G9128-21אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G9128-22אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G9128-23אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G9128-24אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode with preamp
G6854-01אלקטרואופטיקהInGaAs photodiode
BPW21RאלקטרואופטיקהSilicon Photodiode