קטלוג חלקי אלקטרוניקה Phototransistors

Electronic Partsקטגוריהתיאור
VTT1015אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
VTT1016אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
VTT1017אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
VTT1115אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
VTT1116אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
VTT1117אלקטרואופטיקה.050 Phototransistors
PNA1401LFאלקטרואופטיקהSilicon Phototransistors
VTT9002אלקטרואופטיקה.040 Phototransistors
VTT9003אלקטרואופטיקה.040 Phototransistors
VTT9102אלקטרואופטיקה.040 Phototransistors
VTT9103אלקטרואופטיקה.040 Phototransistors
PN147אלקטרואופטיקהPhototransistors
PN150LאלקטרואופטיקהPhototransistors
PN150אלקטרואופטיקהPhototransistors
PN158אלקטרואופטיקהPhototransistors
PNZ121SאלקטרואופטיקהPhototransistors
PNA1601MאלקטרואופטיקהPhototransistors
OP602אלקטרואופטיקהSILICON PHOTOTRANSISTORS
PNA1801LאלקטרואופטיקהPhototransistors
VTT1214אלקטרואופטיקה.040 Phototransistors
FPT120אלקטרואופטיקהHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
PN120S-MCאלקטרואופטיקהOpto-Electronic Device Photo Detectors Phototransistors
PNA2W01MאלקטרואופטיקהDarlington Phototransistors
PNZ120SאלקטרואופטיקהPhototransistors
PN168אלקטרואופטיקהPhototransistors
FPT130AאלקטרואופטיקהHigh Sensitivity Silicon Phototransistors
ST-1KL3BאלקטרואופטיקהPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
ST-1KL3AאלקטרואופטיקהPhoto transistors(high-sensitivity silicon phototransistors mounted durable)
PT4600FאלקטרואופטיקהDouble Ended Mold Type Phototransistors
PT4600אלקטרואופטיקהDouble Ended Mold Type Phototransistors