קטלוג חלקי אלקטרוניקה Triac פלט

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TLP3020אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030אלקטרואופטיקהTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3051אלקטרואופטיקהOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3051FאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3051FSאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3052אלקטרואופטיקהOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3052FאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3052FSאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3064אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3502AאלקטרואופטיקהGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3520אלקטרואופטיקהTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3520AאלקטרואופטיקהTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3521אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530אלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP525GאלקטרואופטיקהTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP560אלקטרואופטיקהTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560GאלקטרואופטיקהTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560JאלקטרואופטיקהTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP561GאלקטרואופטיקהTriac Driver Programmable Controllers AC−Output Module Solid State Relay
TLP762JאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUPMINT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
TLP762JFאלקטרואופטיקהOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
MOC3041אלקטרואופטיקה6-Pin Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output
MOC3041Mאלקטרואופטיקה6-PIN ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3051אלקטרואופטיקה6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers