קטלוג חלקי אלקטרוניקה האות מזגנים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TMS320C6411אנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6412אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GDK500אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GDK600אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GDK720אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GDKA500אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GNZ500אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GNZ600אנלוגיSignal Processor
TMS320C6412GNZ720אנלוגיSignal Processor
TMS320C6414אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
BAT54CFILMאנלוגיSMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
PN2907A-APאנלוגיSMALL SIGNAL TRANSISTOR
BSS145אנלוגיSIPMOS Small-Signal Transistor channel Enhancement mode)
BSS149אנלוגיSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
CXD2131QאנלוגיVideo Aspect Ratio Identification Signal Encoder/Decoder
MAX1452AAEאנלוגיLow-Cost Precision Sensor Signal Conditioner
M52045FPאנלוגיVIDEO CHROMA SIGNAL PROCESSOR
MN6626אנלוגיSignal Processing Players
MN66271אנלוגיSignal Processing Players
MN662710אנלוגיSignal Processing Players
MN662710RAאנלוגיSignal Processing Players