קטלוג חלקי אלקטרוניקה כללי מטרת

Electronic Partsקטגוריהתיאור
2SD2439אנלוגיSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Audio, Series Regulator General Purpose)
R7000405אנלוגיGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
R7010405אנלוגיGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
SLA4060אנלוגיDarlington General purpose
8550אנלוגיGENERAL DESCRIPTION
8050אנלוגיGENERAL DESCRIPTION
PE8050אנלוגיNPN-PNP General Purpose Complementary Amplifiers Output Drivers
TIP42CFאנלוגיEPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
2SA1015אנלוגיEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1037אנלוגיGeneral Purpose Transistor
2SA1037AKאנלוגיGeneral Purpose Transistor
2SA1037AKQLT1אנלוגיGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKRLT1אנלוגיGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKSLT1אנלוגיGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1104אנלוגיSilicon Epitaxial Planar Transistor(GENERAL DESCRIPTION)
2SA1162אנלוגיTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163אנלוגיTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA2029אנלוגיGeneral Purpose Transistor
PN2907ARLRAאנלוגיGeneral Purpose Transistor
2SA608אנלוגיLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA608NאנלוגיLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA933ASאנלוגיGeneral Purpose Transistor
D2SB20אנלוגיGeneral Purpose Rectifiers(200V 1.5A)
2SB643אנלוגיSilicon epitaxial planer type(For low-power general amplification)
2SB644אנלוגיSilicon epitaxial planer type(For low-power general amplification)
D2SB60אנלוגיGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.5A)
D2SB60AאנלוגיGeneral Purpose Rectifiers(600V
D2SB60LאנלוגיGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.5A)
LN2SB60אנלוגיGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.6A)
2SB815אנלוגיGeneral-Purpose Amplifier