קטלוג חלקי אלקטרוניקה כפול

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX4622CPEאנלוגיDual, Analog Switches
MAX4622CSEאנלוגיDual, Analog Switches
MAX4622EPEאנלוגיDual, Analog Switches
MAX4622ESEאנלוגיDual, Analog Switches
MAX232אנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX2320אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2323אנלוגיTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EGIאנלוגיTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EVKITאנלוגיTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2324אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325EGIאנלוגיTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2326אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327אנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPאנלוגיAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX232DאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NאנלוגיDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
OPA2686אנלוגיDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER