קטלוג חלקי אלקטרוניקה להחזיק

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX100אנלוגי250Msps, 8-Bit with Track/Hold
MAX101Aאנלוגי500Msps, 8-Bit with Track/Hold
MAX104אנלוגי1Gsps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Track/Hold Amplifier
MAX104CHCאנלוגי1Gsps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Track/Hold Amplifier
MAX106אנלוגי600Msps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Bandwidth Track/Hold Amplifier
MAX106CHCאנלוגי600Msps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Bandwidth Track/Hold Amplifier
MAX108אנלוגי1.5Gsps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Track/Hold Amplifier
MAX108CHCאנלוגי1.5Gsps, 8-Bit with On-Chip 2.2GHz Track/Hold Amplifier
AD781אנלוגיComplete Sample-and-Hold Amplifier
AD781ANאנלוגיComplete Sample-and-Hold Amplifier
AD781JNאנלוגיComplete Sample-and-Hold Amplifier
AD781SQאנלוגיComplete Sample-and-Hold Amplifier
LM4041CI-ADJאנלוגיSelf-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial Converters with Sample/Hold
LM4040AI-4.1אנלוגיSelf-Calibrating 12-Bit Plus Sign Serial Converters with Sample/Hold
MAX163אנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163BCNGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163BCWGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163BENGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163BMRGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163CCNGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163CCWGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163CENGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163CEWGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163CMRGאנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
MAX163-MAX167אנלוגיCMOS 12-Bit Converters With Track-and-Hold
SMP08FPאנלוגיOctal Sample-and-Hold with Multiplexed Input
SMP08FSאנלוגיOctal Sample-and-Hold with Multiplexed Input
ADC10832אנלוגי10-Bit Plus Sign Serial Converters with Sample/Hold Reference
ADC10832CINאנלוגי10-Bit Plus Sign Serial Converters with Sample/Hold Reference
ADC10832CIWMאנלוגי10-Bit Plus Sign Serial Converters with Sample/Hold Reference