קטלוג חלקי אלקטרוניקה מרובע

Electronic Partsקטגוריהתיאור
VN330SPאנלוגיQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
VN330SP13TRאנלוגיQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
TL16C754אנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BאנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BFNאנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754BPNאנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754FNאנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
TL16C754PNאנלוגיQUAD UART WITH 64-BYTE FIFO
MAX3030אנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030Eאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECSEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030ECUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EESEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3030EEUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECSEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031ECUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EESEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3031EEUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECSEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032ECUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EESEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3032EEUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECSEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033ECUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EESEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3033EEUEאנלוגי15kV ESD-Protected, 3.3V Quad RS-422 Transmitters
MAX3040אנלוגי10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CSEאנלוגי10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CUEאנלוגי10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters
MAX3040CWEאנלוגי10kV ESD-Protected, Quad RS-485/RS-422 Transmitters