קטלוג חלקי אלקטרוניקה פוטנציומטרים דיגיטליים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
TMS320C6411אנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZאנלוגיFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416אנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TאנלוגיFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5אנלוגיDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106Aאנלוגי3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLאנלוגי3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLאנלוגי3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNאנלוגי8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100אנלוגיSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRאנלוגיSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTאנלוגיSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110אנלוגי16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRאנלוגי16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTאנלוגי16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference