קטלוג חלקי אלקטרוניקה פוטנציומטרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
AD5204אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BN10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BN100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BN50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BR10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BR100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BR50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BRU10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BRU100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5204BRU50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BN10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BN100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BN50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BR10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BR100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BR50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BRU10אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BRU100אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5206BRU50אנלוגי4-/6-Channel Digital Potentiometers
AD5235אנלוגיNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU25אנלוגיNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5235BRU250אנלוגיNonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
AD5241BR10אנלוגיCompatible 256-Position Digital Potentiometers
AD5241BR100אנלוגיCompatible 256-Position Digital Potentiometers
CAT5241אנלוגיQuad Digitally Programmable Potentiometers with Taps 2-wire Interface
CAT5241JI-00אנלוגיQuad Digitally Programmable Potentiometers with Taps 2-wire Interface
CAT5241JI-10אנלוגיQuad Digitally Programmable Potentiometers with Taps 2-wire Interface
CAT5241JI-25אנלוגיQuad Digitally Programmable Potentiometers with Taps 2-wire Interface
CAT5241JI-50אנלוגיQuad Digitally Programmable Potentiometers with Taps 2-wire Interface