קטלוג חלקי אלקטרוניקה צריכת חשמל נמוכה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GAL20V8ZאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJאנלוגיZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPאנלוגיZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANאנלוגיHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANאנלוגיHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANאנלוגיHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANאנלוגיHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803אנלוגי4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-Tאנלוגי4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-Tאנלוגי4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-Tאנלוגי4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811אנלוגיAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SאנלוגיAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HאנלוגיAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JאנלוגיSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NאנלוגיSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295אנלוגיDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835אנלוגיStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTאנלוגיStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEאנלוגיStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759אנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759CHאנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759CPאנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759H883אנלוגיPower Operational Amplifiers