קטלוג חלקי אלקטרוניקה ריבוב מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXA2074QאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2074SאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA1124אנלוגיAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1124BQאנלוגיAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1124BSאנלוגיAUDIO MULTIPLEXING DECODER
CXA1518QאנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1518SאנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA1784ASאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA1785אנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA1785ARאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2013אנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2013MאנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
IDT82V2616אנלוגיINVERSE MULTIPLEXING
IDT82V2616BBאנלוגיINVERSE MULTIPLEXING
CXA2104SאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
HCF4066אנלוגיQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
HCF4066BאנלוגיQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
HCF4066BC1אנלוגיMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066BEYאנלוגיMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066BM1אנלוגיMULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS QUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION
HCF4066M013TRאנלוגיQUAD BILATERAL SWITCH TRANSMISSION MULTIPLEXING ANALOG DIGITAL SIGNALS
CXA2094אנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2094QאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2149אנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2149QאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA1734SאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2054SאנלוגיAudio Multiplexing Decoder
CXA2020MאנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
CXA2020SאנלוגיEIAJ Sound Multiplexing Decoder
FLASHWAVE7600אנלוגיFLASHWAVE 7600 Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)