קטלוג חלקי אלקטרוניקה שילוב מתגי מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
EL6295CJאנלוגיChannel, 60MHz, Switched Gain Pre-Amp
MAX1044אנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
MAX1044CPAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
MAX1044CSAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
MAX1044EPAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
MAX1044ESAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
MAX1044MJAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
ADM660אנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converters
ADM660ANאנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converters
ADM660ARאנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converters
ADM660ARUאנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converters
LMC7660אנלוגיSwitched Capacitor Voltage Converter
LMC7660IMאנלוגיSwitched Capacitor Voltage Converter
LMC7660INאנלוגיSwitched Capacitor Voltage Converter
ICL7660CPAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
ICL7660CSAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
ICL7660CUAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
ICL7660EPAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
ICL7660ESAאנלוגיSwitched-Capacitor Voltage Converters
LT1044אנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
LT1044CHאנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
LT1044CJ8אנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
LT1044CN8אנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
LT1044CS8אנלוגיSWITCHED CAPACITOR VOLTAGE CONVERTER
LT1044MHאנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
LT1044MJ8אנלוגיSwitched Capacitor Voltage Conveter
MAX1719אנלוגיSOT23, Switched-Capacitor Voltage Inverters with Shutdown
MAX1719EUTאנלוגיSOT23, Switched-Capacitor Voltage Inverters with Shutdown
MAX665אנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converter
MAX665CPAאנלוגיCMOS Switched-Capacitor Voltage Converter