קטלוג חלקי אלקטרוניקה תפעוליים מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
OPA2686אנלוגיDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686UאנלוגיDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
LM833אנלוגיDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
LM833DאנלוגיDUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
LM833MאנלוגיDual Audio Operational Amplifier
LM833MMאנלוגיDual Audio Operational Amplifier
LM833MMXאנלוגיDual Audio Operational Amplifier
LM833MXאנלוגיDual Audio Operational Amplifier
LM833NאנלוגיDual Audio Operational Amplifier
LM759אנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759CHאנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759CPאנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759H883אנלוגיPower Operational Amplifiers
LM759MHאנלוגיPower Operational Amplifiers
TLV2764אנלוגיFAMILY MICROPOWER RAIL-TO-RAIL INPUT/OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUT DOWN
BA3131FSאנלוגיDual operational amplifier with switch, audio inputs output
NJM3404ADאנלוגיSINGLE-SUPPLY DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM3404ALאנלוגיSINGLE-SUPPLY DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM3404AMאנלוגיSINGLE-SUPPLY DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
NJM3404AVאנלוגיSINGLE-SUPPLY DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
LM7131BCM5אנלוגיTiny High Speed Single Supply Operational Amplifier
LM7131BCM5XאנלוגיTiny High Speed Single Supply Operational Amplifier
LF356BHאנלוגיSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
LF356BMאנלוגיSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
LF356BNאנלוגיSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
TLC4502CDאנלוגיFAMILY SELF-CALIBRATING Self-CalE PRECISION CMOS RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
AD8601אנלוגיPrecision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers
AD8601ARTאנלוגיPrecision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers
AD8601DRTאנלוגיPrecision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers
AD8602אנלוגיPrecision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifiers