קטלוג חלקי אלקטרוניקה Transimpedance מגברים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CXA1684MאנלוגיHigh-Speed Transimpedance Amplifier
CXA1685MאנלוגיHigh-Speed Transimpedance Amplifier
TZA3013אנלוגיSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013AאנלוגיSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013AUאנלוגיSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013BאנלוגיSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3013BUאנלוגיSDH/SONET STM16/OC48 transimpedance amplifier
TZA3023אנלוגיSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3023TאנלוגיSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3023UאנלוגיSDH/SONET STM4/OC12 transimpedance amplifier
TZA3033אנלוגיSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3033TאנלוגיSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3033UאנלוגיSDH/SONET STM1/OC3 transimpedance amplifier
TZA3043אנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BאנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BTאנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043BUאנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043TאנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
TZA3043UאנלוגיGigabit Ethernet/Fibre Channel transimpedance amplifier
ATA00501D1CאנלוגיTRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
ATA00501S2CאנלוגיTRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
ATA121302D1Cאנלוגי1.25 GB/S TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER
MAX3260אנלוגי1GHz Transimpedance Preamplifier with 25dB Dynamic Range
MAX3266אנלוגי1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266CSAאנלוגי1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3266-MAX3267אנלוגי1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3267CSAאנלוגי1.25Gbps/2.5Gbps, 5.5V, Low-Noise Transimpedance Preamplifiers LANs
MAX3664אנלוגי622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET
MAX3664ESAאנלוגי622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET
MAX3665אנלוגי622Mbps, Ultra-Low-Power, 3.3V Transimpedance Preamplifier SDH/SONET