קטלוג חלקי אלקטרוניקה בלעדי או

Electronic Partsקטגוריהתיאור
74HC86DהגיוןQuad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
74HC86DBהגיוןQuad 2-input EXCLUSIVE-OR gate
MC74HC86DהגיוןQuad 2-Input Exclusive Gate
SL74HC86DהגיוןQuad 2-Input Exclusive Gate(High-Performance Silicon-Gate CMOS)
SN74HC86DהגיוןQUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
74AC11086הגיוןQUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
74AC11086DהגיוןQUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
74AC11086NהגיוןQUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
74HCT2G86הגיוןDual 2-input exclusive-OR gate
74HCT2G86DCהגיוןDual 2-input exclusive-OR gate
74HCT2G86DPהגיוןDual 2-input exclusive-OR gate
HD74LS386הגיוןQuadruple 2-input Exclusive-OR Gates
SN74LS386DהגיוןQUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
SN74LS386NהגיוןQUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
74AHCT1G86הגיון2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AHCT1G86GWהגיון2-input EXCLUSIVE-OR gate
I74F86NהגיוןQuad 2-input exclusive-OR gate
MC74F86NהגיוןQUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE FAST SCHOTTKY
N74F86NהגיוןQuad 2-input exclusive-OR gate
SN74F86NהגיוןQUADRUPLE 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATES
MC14070הגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14070BCLהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14070BCPהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14070BDהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14077הגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14077BALהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14077BCLהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14077BCPהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC14077BDהגיוןCMOS Quad Exclusive Gates
MC10H107הגיוןTriple 2-Input Exclusive OR/Exclusive Gate