קטלוג חלקי אלקטרוניקה ההיגיון MOS

Electronic Partsקטגוריהתיאור
GAL20V8הגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJIהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJהגיוןHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
SI4835DYהגיוןP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
CD74HCT165הגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165EהגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register