קטלוג חלקי אלקטרוניקה זוגיות גנרטורים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
74HCT280הגיון9-bit odd/even parity generator/checker
74ACT280הגיוןPARITY GENERATOR/CHECKER
74ACT280BהגיוןPARITY GENERATOR/CHECKER
74ACT280MהגיוןPARITY GENERATOR/CHECKER
CD74ACT280הגיון9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
CD74ACT280Eהגיון9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
CD74ACT280Mהגיון9-Bit Odd/Even Parity Generator/Checker
SN74BCT29834הגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
SN74BCT29834DWהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
SN74BCT29834NTהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
SN74BCT29854הגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
SN74BCT29854DWהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
SN74BCT29854NTהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVER
MC10H160הגיון12-Bit Parity Generator-Checker
SN74S280הגיון9-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATORS/CHECKERS
SN74S280Dהגיון9-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATORS/CHECKERS
SN74S280Nהגיון9-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATORS/CHECKERS
74ABT833הגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT833DהגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT833DBהגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT833NהגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT833PWהגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT833PWDHהגיוןOctal transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT834הגיוןOctal inverting transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT834DהגיוןOctal inverting transceiver with parity generator/checker 3-State
74ABT834NהגיוןOctal inverting transceiver with parity generator/checker 3-State
SN54ABT833הגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVERS
SN54ABT833FKהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVERS
SN54ABT833JTהגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVERS
SN74ABT833הגיון8-BIT 9-BIT PARITY TRANSCEIVERS