קטלוג חלקי אלקטרוניקה חוצצים ו כופלי

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CD4040BהגיוןCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4040BMSהגיוןCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
ZL4081הגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813הגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40813DCEהגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814הגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40814DCEהגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818הגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
ZL40818DCEהגיון13.5GHz Fixed Modulus Dividers
DS-308BNCהגיוןThree-Way Power Dividers
DS-308NהגיוןThree-Way Power Dividers
DS-308SMAהגיוןThree-Way Power Dividers
DS-312BNCהגיוןFour-Way Power Dividers
DS-312NהגיוןFour-Way Power Dividers
DS-312SMAהגיוןFour-Way Power Dividers
DS-312TNCהגיוןFour-Way Power Dividers
HCF4020BהגיוןRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BC1הגיוןRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BEYהגיוןRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BFהגיוןRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
HCF4020BM1הגיוןRIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
DS-112312הגיוןFour-Way Power Dividers
HD74HC4022הגיוןOctal Counters/Dividers
CD4020BהגיוןCMOS RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER DIVIDERS
CD4020BMSהגיוןCMOS Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
TC4040BFהגיוןSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BFNהגיוןSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
TC4040BPהגיוןSTAGE RIPPLE CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
CD4017BהגיוןCMOS COUNTER/DIVIDERS
CD4017BMSהגיוןCMOS Counter/Dividers