קטלוג חלקי אלקטרוניקה כפול גייטס

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX4622CPEהגיוןDual, Analog Switches
MAX4622CSEהגיוןDual, Analog Switches
MAX4622EPEהגיוןDual, Analog Switches
MAX4622ESEהגיוןDual, Analog Switches
MAX232הגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX2320הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2323הגיוןTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EGIהגיוןTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2323EVKITהגיוןTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2324הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325EGIהגיוןTriple/Dual-Mode CDMA LNA/Mixers
MAX2326הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327הגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPהגיוןAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX232DהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232DWהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232IDWהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232INהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
MAX232NהגיוןDUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER
OPA2686הגיוןDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER