קטלוג חלקי אלקטרוניקה מאגרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
74FCT244הגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD54-74FCT240הגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240הגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATEהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240ATMהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240EהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240MהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT240SMהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241הגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241EהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241MהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT241SMהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244הגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATEהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244ATMהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244EהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244MהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CD74FCT244SMהגיוןInterface Logic Octal Buffers/Line Drivers, Three-State
CY5474FCT240Tהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240ATQCTהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTQCTהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240CTSOCTהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240Tהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSOCTהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TSSOPהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers
CY74FCT2240TTSSOPהגיון8-Bit Buffers/Line Drivers