קטלוג חלקי אלקטרוניקה מונים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
ICM7216Aהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216ALJLהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216Bהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216BLPLהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216Dהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7216DLPLהגיון8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers
ICM7240הגיוןFixed Programmable Timer/Counters
CD4518הגיוןCMOS DUAL UP-COUNTERS
CD4518BהגיוןCMOS DUAL UP-COUNTERS
CD4518BMSהגיוןCMOS Dual Counters
CD4060BCהגיון14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCJהגיון14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCMהגיון14-Stage Ripple Carry Binary Counters 12-Stage Ripple Carry Binary Counters 14-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BCNהגיון14-Stage Ripple Carry Binary Counters 12-Stage Ripple Carry Binary Counters 14-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMהגיון14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMJהגיון14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BMNהגיון14-Stage, 12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD74HC40103הגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103EהגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103MהגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103M96הגיוןHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC40103MTהגיוןHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103הגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103EהגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103MהגיוןHigh Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103M96הגיוןHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HCT40103MTהגיוןHigh-Speed CMOS Logic 8-Stage Synchronous Down Counters
CD74HC161הגיוןHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters
CD74HC161EהגיוןHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters
CD74HC161MהגיוןHigh Speed CMOS Logic Presettable Counters