קטלוג חלקי אלקטרוניקה מורכבות גייטס

Electronic Partsקטגוריהתיאור
PDSP16116הגיוןComplex Multiplier
PDSP16116AA0ACהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116AB0ACהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116AB0GGהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116AMCGGDRהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116BB0ACהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116DB0GGהגיוןComplex Multiplier
PDSP16116MCGGDRהגיוןComplex Multiplier
FMC7G10US60הגיוןCompact Complex Module
FMC7G15US60הגיוןCompact Complex Module
FMC7G20US60הגיוןCompact Complex Module
FMC7G30US60הגיוןCompact Complex Module
FMC7G50US60הגיוןCompact Complex Module
EPM3128ATC100-10הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,128-CELL,10NS PROP DELAY,TQFP,100PIN,PLASTIC
EPM3256ATC144-10הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,256-CELL,10NS PROP DELAY,QFP,144PIN,PLASTIC
EPM7256AETC14410הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,256-CELL,10NS PROP DELAY,QFP,144PIN,PLASTIC
LC4128V-10T100IהגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,128-CELL,10.5NS PROP DELAY,QFP,100PIN,PLASTIC
EPM7032SLC44-10הגיוןCOMPLEX-EEPLD,32-CELL,10NS PROP DELAY,LDCC,44PIN,PLASTIC
EPM7128SLC84-10הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,128-CELL,10NS PROP DELAY,LDCC,84PIN,PLASTIC
LC4256הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,256-CELL,3.8NS PROP DELAY,QFP,100PIN,PLASTIC
EPM7128ELC84-20הגיוןCOMPLEX-EEPLD,128-CELL,20NS PROP DELAY,LDCC,84PIN,PLASTIC
LC4384V75T176Cהגיון IC,COMPLEX-EEPLD,384-CELL,10NS PROP DELAY,QFP,176PIN,PLASTIC
ISPLSI1016-60LJIהגיוןCOMPLEX-EEPLD,64-CELL,25NS PROP DELAY,LDCC,44PIN,PLASTIC
ISPLSI1016-60LJהגיוןCOMPLEX-EEPLD,64-CELL,25NS PROP DELAY,LDCC,44PIN,PLASTIC
LC4512הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,512-CELL,4.5NS PROP DELAY,QFP,176PIN,PLASTIC
XC9572-10PC44CהגיוןCOMPLEX-FLASH PLD,72-CELL,10NS PROP DELAY,LDCC,44PIN,PLASTIC
XC2C512-6PQ208CהגיוןComplex Datasheet Reference
EPM9320RC208הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,320-CELL,12.8NS PROP DELAY,QFP,208PIN,PLASTIC
EPM7128AETC100-10הגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,128-CELL,10NS PROP DELAY,TQFP,100PIN,PLASTIC
ISPLSI1016EהגיוןIC,COMPLEX-EEPLD,64-CELL,13NS PROP DELAY,LDCC,44PIN,PLASTIC