קטלוג חלקי אלקטרוניקה ממשק זיכרון

Electronic Partsקטגוריהתיאור
M29W640DBהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N1TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70N6TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA1TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB70ZA6TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N1TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90N6TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA1TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DB90ZA6TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DTהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1FהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N1TהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory
M29W640DT70N6EהגיוןMbit Boot Block Supply Flash Memory