קטלוג חלקי אלקטרוניקה מפענחים Demultiplexers

Electronic Partsקטגוריהתיאור
DM74LS138EהגיוןDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JהגיוןDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WהגיוןDecoders/Demultiplexers
HD74LS138הגיון3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138הגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138Nהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238הגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601Q2Aהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138הגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Dהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138Nהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWהגיון3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD74ACT238הגיון3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Eהגיון3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
CD74ACT238Mהגיון3-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
74HC155הגיוןDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74HC155הגיוןDual 2-to-4-line Decoders/Demultiplexers
HD74LS145הגיוןBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
HD74LS145PהגיוןBCD-to-Decimal Decoders Drivers(with outputs)
SN74LS145הגיוןBCD-TO-DECIMAL DECODERS/DRIVERS
HD74LS247הגיון8CD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with outputs)
HD74LS248הגיוןBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(internal pull-up outputs)
HD74LS249הגיוןBCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers(with open collector outputs)
SN74LS247הגיוןBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS247NהגיוןBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248הגיוןBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DהגיוןBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS
SN74LS248DWהגיוןBCD-TO-SEVEN-SEGMENT DECODERS/DRIVERS