קטלוג חלקי אלקטרוניקה משדרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MAX232Eהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEהגיון15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952Tהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTהגיון16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646Tהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPהגיון16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPהגיון16-Bit Registered Transceivers
MAX3050הגיוןFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAהגיוןFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057הגיוןFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054הגיוןFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications