קטלוג חלקי אלקטרוניקה סריקה Logic הגבול

Electronic Partsקטגוריהתיאור
SCANPSC100FהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller (IEEE 1149.1 Support)
SCANPSC100FSCהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller (IEEE 1149.1 Support)
SCAN92LV090הגיוןChannel LVDS Transceiver Boundary SCAN
SCAN92LV090SLCהגיוןChannel LVDS Transceiver Boundary SCAN
SCAN92LV09006הגיוןChannel LVDS Transceiver Boundary SCAN
FAN6961הגיוןBoundary Mode Controller
FAN6961SYהגיוןBoundary Mode Controller
SCAN92LV090VEHהגיוןChannel LVDS Transceiver Boundary SCAN
5962-9475001QYAהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
5962-9475001Q3AהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
SCAN92LV090_06הגיון9 Channel Bus LVDS Transceiver w/ Boundary SCAN
29K_JTAGהגיוןJTAG Boundary Scan Initialization on the AMD 29K Family
SCANSTA101W-QMLהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
SCANSTA101MEהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
SCANPSC100FMWהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
5962-9475001QXAהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller
SCANPSC100FSCXהגיוןEmbedded Boundary Scan Controller