קטלוג חלקי אלקטרוניקה רמה הילוכים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
SI4835DYהגיוןP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
MAX3000הגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3000Eהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3000EEUPהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3001EAUPהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3001EEUPהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3002EUPהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
MAX3003EUPהגיון 1.2V 5.5V, 15kV ESD-Protected, 0.1A, 35Mbps, 8-Channel Level Translators
TLP921הגיוןToshiba Photoreflective sensor Infrared Phototransistor Inkjet printers ink-level monitoring
BTS117הגיוןSmart Lowside Power Switch (Logic Level Input Input Protection Thermal Shutdown Overload protection)
CD4053BהגיוןCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BEהגיוןCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BFהגיוןCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BPWהגיוןCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
SI9435הגיוןP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
SI9435DYהגיוןP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
HUF76112SK8הגיון7.5A, 0.026 N-Channel, Logic Level Power MOSFET
HUF76132SK8הגיון11.5A, 0.0115 N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFET
ITF86172SK8Tהגיון0.016 P-Channel, Logic Level, Power MOSFET
ITF86182SK8Tהגיון0.0115 P-Channel, Logic Level, Power MOSFET
74HC4049הגיוןinverting high-to-low level shifter
74HC4050הגיוןhigh-to-low level shifter
MC14504BהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BCLהגיוןLevel Shifter CMOS CMOS CMOS
MC14504BCPהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BDהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BDR2הגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BDTהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BFהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS
MC14504BFELהגיוןLevel Shifter CMOS COMS CMOS