קטלוג חלקי אלקטרוניקה שמיט מפעילים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
SL74HC14DהגיוןSchmitt-Trigger Inverter
SN74HC14DהגיוןSCHMITT-TRIGGER INVERTERS
CD40106הגיוןSchmitt Trigger
CD40106BהגיוןCMOS SCHMITT TRIGGERS
CD40106BCהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BCJהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BCMהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BCNהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BMJהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BMNהגיוןSchmitt Trigger
CD40106BMSהגיוןCMOS Schmitt Triggers
SN54HC7032הגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN54HC7032FKהגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN54HC7032JהגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN54HC7032WהגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN74HC7032הגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN74HC7032DהגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
SN74HC7032NהגיוןQUADRUPLE POSITIVE-OR GATES WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS
CD4093הגיוןCMOS QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS
CD4093BהגיוןCMOS QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS
CD4093BCהגיוןQuad 2-Input NAND Schmitt Trigger
CD4093BCMהגיוןQuad 2-Input NAND Schmitt Trigger
CD4093BCNהגיוןQuad 2-Input NAND Schmitt Trigger
CD4093BEהגיוןCMOS QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIGGERS
CD4093BMהגיוןQuad 2-Input NAND Schmitt Trigger
CD4093BMJהגיוןQuad 2-Input NAND Schmitt Trigger
CD4093BMSהגיוןCMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers
74LCX14הגיוןVoltage Inverter with Tolerant Schmitt Trigger Inputs
74LCX14MהגיוןVoltage Inverter with Tolerant Schmitt Trigger Inputs
74LCX14MTCהגיוןVoltage Inverter with Tolerant Schmitt Trigger Inputs