קטלוג חלקי אלקטרוניקה שעון נהגים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MC12439הגיוןHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNהגיוןHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
NBC12439הגיוןProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAהגיוןProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2הגיוןProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNהגיוןProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2הגיוןProgrammable Synthesized Clock Generator
GTLP6C816הגיוןGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C816AהגיוןLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816AMTCהגיוןLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816MTCהגיוןGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C817הגיוןDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
GTLP6C817MTCהגיוןDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
MSM6542-01הגיוןREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02הגיוןREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03הגיוןREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
CDCR83הגיוןDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
CDCR83DBQהגיוןDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
ICM7170הגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGהגיוןMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
MC54-74HC273AהגיוןOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273הגיוןOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ADTהגיוןOctal Flip-Flop with Common Clock Reset