קטלוג חלקי אלקטרוניקה 3-המדינה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
IDT54FCT162646ATהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATEהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATEBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPAהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPABהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPFBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ATPVBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTEהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTEBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPAהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPABהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPFBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646CTPVBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETEהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETEBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPAהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPABהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPFהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPFBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPVהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646ETPVBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TEהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)
IDT54FCT162646TEBהגיוןFAST CMOS 16-BIT TRANSCEIVER/ REGISTERS (3-STATE)