קטלוג חלקי אלקטרוניקה EXOR גייטס

Electronic Partsקטגוריהתיאור
KGL4203הגיון10-Gbps EXOR/NOR 0.2?m Gate Length GaAs MESFET Technology