קטלוג חלקי אלקטרוניקה Encoders

Electronic Partsקטגוריהתיאור
AD721הגיוןNTSC/PAL Encoders
AD721JPהגיוןNTSC/PAL Encoders
74LS148הגיון10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
HD74LS148הגיון8-line-to-3-line Octal Priority Encoders
SN74LS148הגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148Dהגיון10-LINE-TO-4-LINE 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74LS148Nהגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
TMC22091הגיוןDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091KHCהגיוןDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22091R0CהגיוןDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191KHCהגיוןDigital Video Encoders/Layering Engine
TMC22191R0CהגיוןDigital Video Encoders/Layering Engine
TIM9908הגיון8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS WITH 3-STATE OUTPUTS
HT6187הגיוןSeries Encoders
HT6221הגיוןMulti-Purpose Encoders
HT6222הגיוןMulti-Purpose Encoders
SNJ54148Jהגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147הגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74147Nהגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148הגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SN74148Nהגיון10-LINE 4-LINE 8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS
SAA7184הגיוןDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7184WPהגיוןDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BהגיוןDigital Video Encoders DENC2-M6
SAA7185BWPהגיוןDigital Video Encoders DENC2-M6
HMP8156AהגיוןNTSC/PAL Encoders
HMP8156ACNהגיוןNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL1הגיוןNTSC/PAL Encoders
HMP8156EVAL2הגיוןNTSC/PAL Encoders
SN74HC148הגיון8-LINE 3-LINE PRIORITY ENCODERS