קטלוג חלקי אלקטרוניקה NAND גייטס

Electronic Partsקטגוריהתיאור
K9F5608D0CהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-DהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-HהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-PהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608D0C-YהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-DIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0B-HIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608Q0Cהגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-Dהגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DCB0הגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-DIB0הגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-Hהגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HCB0הגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608Q0C-HIB0הגיון512Mb/256Mb 1.8V NAND Flash Errata
K9F5608U0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0AהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0A-YIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0BהגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-DIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-FIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-HIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PCB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-PIB0הגיוןNAND Flash Memory
K9F5608U0B-VCB0הגיוןNAND Flash Memory