קטלוג חלקי אלקטרוניקה זמן שעונים אמיתיים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MSM6542-01העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170העיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGהעיתוי CircuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
M48T86העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK
M48T86MHהעיתוי CircuitREAL TIME CLOCK
M48T86PCהעיתוי CircuitREAL TIME CLOCK
M48T86PC1העיתוי CircuitREAL TIME CLOCK
M48T86SHהעיתוי CircuitREAL TIME CLOCK
BQ3287העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-Iהעיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287Eהעיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287MT-העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287MT-Iהעיתוי CircuitReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2העיתוי CircuitReal-Time Clock Module
DS1305העיתוי CircuitSerial Alarm Real Time Clock
DS1305Eהעיתוי CircuitSerial Alarm Real Time Clock
DS1305ENהעיתוי CircuitSerial Alarm Real Time Clock
DS1305Nהעיתוי CircuitSerial Alarm Real Time Clock