קטלוג חלקי אלקטרוניקה חוג נעול מופע

Electronic Partsקטגוריהתיאור
MK2732-05העיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05Sהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06העיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Gהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRהעיתוי CircuitPhase Noise VCXO Multiplier
T8204050העיתוי CircuitPhase Control (500-600 Amperes 2200-4200 Volts)
MAX5038העיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average Current-Mode Controllers
MAX5038Aהעיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI12העיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI15העיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI18העיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
MAX5038AEAI25העיתוי CircuitDual-Phase, Parallelable, Average-Current-Mode Controllers
DCR806SG27העיתוי CircuitPhase Control Thyristor
DCR818SG47העיתוי CircuitPhase Control Thyristor
MOC3051העיתוי Circuit6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers
MOC3051-Mהעיתוי Circuit6-PIN RANDOM-PHASE OPTOISOLATORS TRIAC DRIVERS VOLT PEAK)
G2SB20העיתוי CircuitGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB60העיתוי CircuitGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
G2SB80העיתוי CircuitGlass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
SLA7032העיתוי Circuit2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
SLA7032Mהעיתוי Circuit2-Phase Stepper Motor Unipolar Driver
T7202045העיתוי CircuitPhase Control (450-550 Amperes 2400 Volts)
TD204528העיתוי CircuitPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
TD204536העיתוי CircuitPhase Control (2800-3600 Amperes 3000-4500 Volts)
NJM567העיתוי CircuitTONE DECODER/PHASE LOCKED LOOP
LMC568העיתוי CircuitPower Phase-Locked Loop
LMC568CMהעיתוי CircuitPower Phase-Locked Loop