קטלוג חלקי אלקטרוניקה לתכנות שעונים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
CD40117העיתוי CircuitPROGRAMMABLE DUAL 4-BIT TERMINATOR
CD40117Bהעיתוי CircuitPROGRAMMABLE DUAL 4-BIT TERMINATOR
TBP28L22Jהעיתוי CircuitSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22Nהעיתוי CircuitSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
NBC12439העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAהעיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNהעיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2העיתוי CircuitProgrammable Synthesized Clock Generator
MAX7000העיתוי CircuitProgrammable Logic Device Family
MAX7000Aהעיתוי CircuitProgrammable Logic Device
MAX7000AEהעיתוי CircuitProgrammable Logic Device
MAX7000Sהעיתוי CircuitProgrammable Logic Device Family
TLP121העיתוי CircuitOFFICE MACHINE PROGRAMMABLE CONTROLLERS
TLP206Aהעיתוי CircuitMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP280העיתוי CircuitProgrammable Controllers AC/DC.Input Module Card Modem (PCMCIA)
TLP281העיתוי CircuitPROGRAMMABLE CONTROLLERS AC/DC-INPUT MODULE CARD MODEM(PCMCIA)
TLP283העיתוי CircuitPROGRAMMABLE CONTROLLERS adapters PDAs/ on-board power supplies interface boards
TLP283-4העיתוי CircuitPROGRAMMABLE CONTROLLERS adapters PDAs/ on-board power supplies interface boards
TLP331העיתוי CircuitOffice Machine Household Equipment Programmable Controllers DC−Input Module Telecommunication
TLP332העיתוי CircuitOffice Machine Household Equipment Programmable Controllers DC−Input Module Telecommunication
TLP3520העיתוי CircuitTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3520Aהעיתוי CircuitTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP504Aהעיתוי Circuitprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP504A-2העיתוי Circuitprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521העיתוי Circuitprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-1העיתוי Circuitprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-4העיתוי Circuitprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP523העיתוי Circuitprogrammable controllers dc-output module solid state relay
TLP523-2העיתוי Circuitprogrammable controllers dc-output module solid state relay