קטלוג חלקי אלקטרוניקה מבוקר תנור קריסטל מתנדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
OCVCXO-120Aהעיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillator
OCXO-131Aהעיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillator
OCXO-131A1העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillator
AOCQO14העיתוי CircuitOscillator oven-controlled
OC-260-DJF-207CA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
OC-260-DJF-207BA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
OC-260-DJF-207AA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
OC-260-DJF-107CA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
OC-260-DJD-107CA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXOs)
HV07-16העיתוי CircuitHIGH VOLTAGE MICROWAVE OVEN RECTIFIERS
HV-6X2P1העיתוי CircuitHIGH VOLTAGE MICROWAVE OVEN RECTIFIERS
OC-260-DAF-107BA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXO???s)
GHV-02SSNהעיתוי CircuitMICROWAVE OVEN
GHV-10SLהעיתוי CircuitMICROWAVE OVEN
GHV-16SLהעיתוי CircuitMICROWAVE OVEN
GHV-12SLהעיתוי CircuitMICROWAVE OVEN
OC-260-CAD-408CA-20העיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillators (OCXO???s)
ALE12B05העיתוי CircuitPower Relay Micro wave oven
ALE13B06העיתוי CircuitPower Relay Micro wave oven
ALE72B05העיתוי CircuitPower Relay Micro wave oven
ALE72B06העיתוי CircuitPower Relay Micro wave oven
ALE72B09העיתוי CircuitPower Relay Micro wave oven
XO5285-XXהעיתוי CircuitOven Controlled Crystal Oscillator
CO27VH05DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27NH05DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27NS05DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27VH09DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27NH09DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27VS09DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
CO27NS09DD-02-10.000העיתוי CircuitOVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR