קטלוג חלקי אלקטרוניקה מתח קריסטל מתנדים מבוקרים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
OPA2686העיתוי CircuitDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686Uהעיתוי CircuitDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
MAX680העיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680CDהעיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680CPAהעיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680CSAהעיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680EPAהעיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680ESAהעיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680-MAX681העיתוי CircuitVoltage Converters
MAX680MJAהעיתוי CircuitVoltage Converters
MMBT5551LT1העיתוי CircuitHigh Voltage Transistors(NPN Silicon)
TS831העיתוי CircuitMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-3Iהעיתוי CircuitMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-4Iהעיתוי CircuitMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
TS831-5Iהעיתוי CircuitMICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE
LD1085D2M33העיתוי CircuitDROP FIXED ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS
MAX6198Aהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198AESAהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198Bהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198BESAהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198Cהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
MAX6198CESAהעיתוי CircuitPrecision, Micropower, Low-Dropout Voltage References
BD46295Gהעיתוי CircuitVOLTAGE DETECTOR
M62732העיתוי CircuitVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732MLהעיתוי CircuitVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
M62732SLהעיתוי CircuitVOLTAGE DETECTING, SYSTEM RESETTING SERIES
SPX2732Tהעיתוי CircuitHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3העיתוי CircuitHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0העיתוי CircuitHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732Uהעיתוי CircuitHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response