קטלוג חלקי אלקטרוניקה סגן המפקד מתנדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
74LS124העיתוי CircuitVOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74S124העיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74S124Dהעיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74S124Nהעיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
XC2151A55העיתוי CircuitWITH CRYSTAL OSCILLATORS
ATF-13786העיתוי CircuitSurface Mount Gallium Arsenide Oscillators
ATF-13786-STRהעיתוי CircuitSurface Mount Gallium Arsenide Oscillators
ATF-13786-TR1העיתוי CircuitSurface Mount Gallium Arsenide Oscillators
SG531העיתוי CircuitCrystal Oscillators(HCMOS/TTL DUAL LINE PLASTIC FULL SIZE SG-51/ HALF SIZE SG-531)
SNJ54HC4060FKהעיתוי Circuit12-STAGE ASYNCHRONOUS BINARY COUNTERS OSCILLATORS
SNJ54HC4060Jהעיתוי Circuit12-STAGE ASYNCHRONOUS BINARY COUNTERS OSCILLATORS
SNJ54HC4060Wהעיתוי Circuit12-STAGE ASYNCHRONOUS BINARY COUNTERS OSCILLATORS
SN54S124העיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN54S124FKהעיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN54S124Jהעיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
SN54S124Wהעיתוי CircuitDUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS
TDA8010העיתוי Circuitpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010AMהעיתוי Circuitpower mixers/oscillators satellite tuners
TDA8010Mהעיתוי Circuitpower mixers/oscillators satellite tuners
TBA920העיתוי CircuitTELEVISION HORIZONTAL OSCILLATORS
TBA920Sהעיתוי CircuitTELEVISION HORIZONTAL OSCILLATORS
BFP420העיתוי CircuitSilicon Transistor high gain noise amplifiers oscillators
SG-51Pהעיתוי CircuitCrystal Oscillators(HCMOS/TTL DUAL LINE PLASTIC FULL SIZE SG-51/ HALF SIZE SG-531)
SG-51PHהעיתוי CircuitCrystal Oscillators(HCMOS/TTL DUAL LINE PLASTIC FULL SIZE SG-51/ HALF SIZE SG-531)
SG-51PTJהעיתוי CircuitCrystal Oscillators(HCMOS/TTL DUAL LINE PLASTIC FULL SIZE SG-51/ HALF SIZE SG-531)
SN74LS320העיתוי CircuitCRYSTAL-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74LS320Nהעיתוי CircuitCRYSTAL-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74LS321העיתוי CircuitCRYSTAL-CONTROLLED OSCILLATORS
SN74LS321Nהעיתוי CircuitCRYSTAL-CONTROLLED OSCILLATORS
Q62702-F1582העיתוי CircuitSilicon Transistor oscillators, mixer self-oscillating mixer stages TV-tuner)