קטלוג חלקי אלקטרוניקה קווי השהיה

Electronic Partsקטגוריהתיאור
HCPL-0710העיתוי CircuitProp. Delay, SO-8 Optocoupler
HCPL-0710500העיתוי CircuitProp. Delay, SO-8 Optocoupler
LC89970העיתוי CircuitDelay Line
LC89970Mהעיתוי CircuitDelay Line
CXL1504Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL1506העיתוי CircuitCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL1506Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL1506Nהעיתוי CircuitCMOS-CCD 1H/2H Delay Line
CXL5502Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5502Nהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5502Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5504Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5504Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5505Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5505Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5506Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5506Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5507Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5507Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line NTSC
CXL5508Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5508Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD Delay Line
CXL5509Mהעיתוי CircuitCMOS-CCD 1H/2H Delay Line NTSC
CXL5509Pהעיתוי CircuitCMOS-CCD 1H/2H Delay Line NTSC
ICS9179-06העיתוי CircuitZero Delay Buffers
ICS9179F-06העיתוי CircuitZero Delay Buffers
IMIZ9972BAהעיתוי Circuit3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
IMIZ9972BATהעיתוי Circuit3.3V, 125-MHz, Multi-Output Zero Delay Buffer
M65850העיתוי CircuitDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)
M65850FPהעיתוי CircuitDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)
M65850Pהעיתוי CircuitDIGITAL ECHO(DIGITAL DELAY)