קטלוג חלקי אלקטרוניקה קוורץ מתנדים

Electronic Partsקטגוריהתיאור
NJU6361Aהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6361ACהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6361AEהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362Aהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362ACהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6362AEהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
U2391Bהעיתוי CircuitQuartz Controlled Pulse Generator
CXT6176העיתוי CircuitPULLABLE QUARTZ CRYSTALS
CXT6176Uהעיתוי CircuitPULLABLE QUARTZ CRYSTALS
NJU6393העיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6393Cהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6393CTהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
L7404העיתוי CircuitMiniature Quartz Halogen Lamps
L7404Aהעיתוי CircuitMiniature Quartz Halogen Lamps
SM5004העיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004A1Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004A3Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004A5Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004A7Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004B1Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
SM5004B3Hהעיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillator
TC9242Fהעיתוי CircuitQUARTZ MOTOR CONTROL
TC9242Pהעיתוי CircuitQUARTZ MOTOR CONTROL
HC-49U-Sהעיתוי CircuitMiniature Quartz Crystal Unit Microprocessor Model HC-49/U-S
SM5617העיתוי CircuitQuartz Crystal Oscillationg Module
L6402העיתוי CircuitMiniature Quartz Halogen Lamps
NJU6318העיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319העיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319Aהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR
NJU6319ACהעיתוי CircuitQUARTZ CRYSTAL OSCILLATOR